Bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí 9

Upload: TaNgocSang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1739|Tải về: 2|Cấp: Đại học

i. đặt vấn đề * lý do chọn đề tài:1 - lý do khách quan: trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia. đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, thì đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài có một vai trò cực kỳ quan trọng. quá trình để có được nhân tài không phải ngày một, ngày hai mà cả thời

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

* Lý do chọn đề tài:

1 - Lý do khách quan:

Trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, thì đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài có một vai trò cực kỳ quan trọng. Quá trình để có được nhân tài không phải ngày một, ngày hai mà cả thời gian dài. Hơn nữa nó không phải chỉ đơn thuần là sự lĩnh hội kiến thức hoặc giải được một bài tập nào đó. Mà ở đây là cả một sự tư duy trong nhiều lĩnh vực. Vì đã có những học sinh bài mới làm vài hôm nhưng khi đi thi vẫn không làm được. Vậy từ sự nhìn nhận của người thầy trong dạy học ở trên lớp việc khai thác tiềm năng của trò đến xây dựng tư duy là cả một quá trình. Không thể nói rằng để có một học sinh thi cấp quốc gia mà các lớp dưới học chưa giỏi, tư duy chưa cao. Hơn nữa theo đặc thù bộ môn nhất là môn Vật lý. Vật lý là cơ sở của nhiều ngành kỹ thuật quan trọng, sự phát triển của khoa học vật lý gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại trực tiếp của khoa học, kỹ thuật. Vật lý có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất, đặc biệt trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá và công nghệ thông tin .

Căn cứ vào nhiệm vụ bồi dưỡng hàng năm của trường, nhằm phát hiện những học sinh có năng lực học tập bộ môn Vật lý bậc THCS để bồi dưỡng nâng cao năng lực nhận thức, hình thành cho các em những kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc giải bài tập Vật lý. Giúp các em tham dự các kỳ thi HSG cấp trường, cấp huyện, thành phố đạt kết quả đem lại thành tích cho bản thân, gia đình và thực hiện mục tiêu bồi dưỡng hàng năm đã đề ra. Đặc biệt góp phần đào tạo những thế hệ có tri thức, có tư duy xây dựng đất nước.

2-. Lý do chủ quan;

Như chúng ta đã biết, trong tất cả các bộ môn thuộc khoa học tự nhiên: Toán, Lý, Hoá, Sinh . thì môn Vật lý là bộ môn khó nhất với các em. Có những đại lượng hoàn toàn không nhì thấy mà ta nhận biết nó chỉ là thông qua tác dụng của nó, ví dụ như lực, điện trường, từ trường . Vật lý là bộ môn khoa học thực nghiệm đã được toán học hoá ở mức độ cao. Đòi hỏi các em phải có những kiến thức, kỹ năng toán học và sự tư duy cao mới giải được các bài tập nâng cao, đáp ứng với cuộc sống hiện tại.

Việc học tập môn Vật lý nhằm mang lại cho học sinh những kiến thức về các sự vật, hiện tượng và những quá trình quan trọng nhất trong đời sống và sản xuất . kỹ năng quan sát và quá trình Vật lý để tiếp thu các thông tin, dữ liệu cần thiết gây hưng thú học tập cho học sinh và các kỹ năng vận dụng trong cuộc sống hàng ngày, cộng đồng nhất là phát triển sau này trong xây dựng đất nước với khoa học hiện đại.

Chương trình vật lý bậc THCS gồm bốn mảng kiến thức:

1/ Cơ học.

2/ Nhiệt học.

3/ Điện học.

4/ Quang học.

Trong chương trình lớp 9 gồm hai phần:

1/ Điện học.

2/ Quang học

[Ẩn quảng cáo]