Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây Chóp mau Việt– Salacia cochinchinensis L., Celastraceae

Cấp:Đại học|Lượt xem:729|Tải về:3|Số trang:46 | Ngày upload:17/07/2012

đặt vấn đề "thế kỷ 21 là thế kỷ của các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa" dự báo của các chuyên gia y tế từ những năm 90 của thế kỷ 20 đã và đang trở thành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.