/ 4

Cá nhân hành chính phân tích đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và cho ví dụ minh họa

Upload: HoaiThuong.dokovn0|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 874|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mở bài luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hành chính. đối tượng điều chỉnh của luật hành chính không phải là bản thân qủn lý nhà nước mà những hoạt động hình thành trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. và đối tượng điều chỉnh là tiêu chuẩn để phân biệt các ngành luật. nhưng cũng có trường hợp cùng với đối tượng điều chỉnh cũng phải sử dụng phương pháp điều chỉnh thì mới có thể phân biệt rõ ràng.nội dung1. khái niện2. những biểu hiện của phương pháp điều chỉnhkết luậntài liệu tham khả

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.