Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá nhân hành chính phân tích đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và cho ví dụ minh họa

Cấp:Đại học|Lượt xem:838|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mở bài luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hành chính. đối tượng điều chỉnh của luật hành chính

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.