Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Cá nhân hành chính phân tích đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và cho ví dụ minh họa

mở bài luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hành chính. đối tượng điều chỉnh của luật hành chính

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:628|Tải về:1|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: