/ 33

Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX

Upload: ThuyLinhPham.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 64|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Lời nói đầu Hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong cơ chế thị trường diễn ra hết sức phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau Trong khi đó, môi trường kinh doanh lại luôn luôn biến động và có nhiều bất cập Chính vì vậy, kinh doanh xuất khÈu đòi hỏi nhà thương mại phải luôn tìm tòi, đổi mới và sáng tạo để đạt được cái đích là lợi nhuận Trước những đòi hỏi của xu thế thương mại hoá toàn cầu và trước mắt là việc ra nhập vào tổ chức AFTA, các chính s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.