Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học của phòng giáo dục huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp:Đại học|Lượt xem:1393|Tải về:10|Số trang:132 | Ngày upload:27/02/2012

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học sư phạm hà nội ------------------------------------ vũ văn đức các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.