/ 64

Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

Upload: TungNguyenSon.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 304|Tải về: 1|Cấp: Đại học

[font=times new roman]mở đầu 1 . lý do chọn đề tài.đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ viii của đảng cộng sản việt nam đã quyết định đẩy mạnh cnh, hđh đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. để thực hiện được mục tiêu đó yếu tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cnh, hđh ở nước ta chính là chất lượng nguồn lực con người. chất lượng nguồn lực con người lại phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng giáo dục. cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội nghị quyết lần thứ 2 ban chấp hành trung ương đảng khoá viii cũng đã chỉ rõ: "giáo dục và đào tạo hiện nay...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.