Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

Cấp:Đại học|Lượt xem:297|Tải về:1|Số trang:64 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman]mở đầu 1 . lý do chọn đề tài.đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ viii của đảng cộng sản việt nam đã quyết định đẩy mạnh cnh, hđh đất nước,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.