/ 64

Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

Upload: TungNguyenSon.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 395|Tải về: 1|Cấp: Đại học

[font=times new roman]mở đầu 1 . lý do chọn đề tài.đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ viii của đảng cộng sản việt nam đã quyết định đẩy mạnh cnh, hđh đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]