Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở trường Kỹ thuật Phát thanh -Truyền hình tỉnh Thanh Hoá

Cấp:Đại học|Lượt xem:1740|Tải về:11|Số trang:113 | Ngày upload:27/02/2012

mở đầu 1- lý do chọn đề tài trong sự nghiệp hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước. đào tạo nghề cho người lao động giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.