Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

.Các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN.

mục lục lời mở đầu 2 nội dung chính 3 1. tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế 3 1.1. nhà nước và chức năng của nhà nướ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2932|Tải về:1|Số trang:31

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế - ĐHQG HN

Ngày tạo: