/ 31

.Các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN.

Upload: VivienneVu.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 4458|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 2 nội dung chính 3 1. tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế 3 1.1. nhà nước và chức năng của nhà nước trong lịch sử 3 1.2. khái niệm chức năng kinh tế của nhà nước 4 1.3. cơ sở khẳng định vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước trong nền kinh tế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]