/ 31

.Các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN.

Upload: VivienneVu.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 3918|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 2 nội dung chính 3 1. tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế 3 1.1. nhà nước và chức năng của nhà nước trong lịch sử 3 1.2. khái niệm chức năng kinh tế của nhà nước 4 1.3. cơ sở khẳng định vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước trong nền kinh tế 4 1.4. giới hạn chức năng kinh tế của nhà nước 6 2. những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xhcn 7 2.1. bản chất của cơ chế thị trường 7 2.2. những đặc trưng cơ bản 8 3. mục tiêu chức năng quản lý vĩ mô của nhà nước 13 3.1. mục tiêu quản lý vĩ mô của nhà nước 13 3.2. chức năng quản lý vĩ mô của nhà nước 17 3.3. vai trò của nền kinh tế thị...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.