Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng

a.phần mở đầu. * tính cấp thiết của đề tài * mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài o mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu o ý nghĩa * đối tượng và phạm

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:421|Tải về:0|Số trang:26

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: