/ 26

Các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng

Upload: LiGiangLi.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 595|Tải về: 0|Cấp: Đại học

a.phần mở đầu. * tính cấp thiết của đề tài * mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài o mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu o ý nghĩa * đối tượng và phạm vi nghiên cứu * phương pháp nghiên cứu * kết cấu của đề tài chương i : những lý luận cơ bản về du lịch bền vững chương ii : thực trạng các

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]