Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các giải pháp công nghệ chống thấm cho nền cát cuội sỏi. Ứng dụng công nghệ hợp lý cho hồ chứa nước Mỹ Lâm - Phú Yên

Cấp:Đại học|Lượt xem:809|Tải về:0|Số trang:98 | Ngày upload:11/08/2012

i. tính cấp thiết của đề tài: việt nam có hệ thống công trình thủy lợi rất phong phú và đa dạng, trong đó các công trình đê, đập chiếm tỷ lệ lớn và phân bố khôn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.