Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các giải pháp hoàn thiện – phát triển hệ thống kênh phân phối bán lẻ tại CTCP Dệt May Thái Tuấn

Cấp:Đại học|Lượt xem:740|Tải về:5|Số trang:82 | Ngày upload:29/10/2012

lời cảm ơn trong suốt thời gian học tập nghiên cứu tại trường đhdl hồng bàng tp.hcm, em đã tiếp thu được những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết từ các

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.