Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các giải pháp marketing thích ứng với hành vi mua sắm và vận động của nhu cầu về giày dép

Cấp:Đại học|Lượt xem:665|Tải về:2|Số trang:37 | Ngày upload:05/05/2012

các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng giày dép liên hệ với nhu cầu về giày dép của thanh niên trên thị trường hà nội lời mở đầu trong nền kinh tế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.