Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Các giải pháp marketing thích ứng với hành vi mua sắm và vận động của nhu cầu về giày dép

các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng giày dép liên hệ với nhu cầu về giày dép của thanh niên trên thị trường hà nội lời mở đầu trong nền kinh tế

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:524|Tải về:2|Số trang:37

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: