Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn

phần mở đầu trong bối cảnh nước ta là một nước đang phát triển, với một nền nông nghiệp lạc hậu. 70% dân cư tập trung sinh sống ở nông thôn thì phát triển kinh

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:897|Tải về:2|Số trang:38

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: