/ 38

Các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn

Upload: TuanBiz.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1045|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần mở đầu trong bối cảnh nước ta là một nước đang phát triển, với một nền nông nghiệp lạc hậu. 70% dân cư tập trung sinh sống ở nông thôn thì phát triển kinh tế nông thôn có một tầm quan trọng vô cùng to lớn. bởi vậy trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đảng ta cũng đã xác định phát triển kinh tế nông thôn là một trong những mục tiêu hàng đầu. dưới sự chỉ đạo của đảng và nhà nước, cùng với những thuận lợi của công cuộc đổi mới kinh tế nông thôn đã và đang đổi thay từng ngày và giữ một vị trí quan trọng trong sự đi lên của nền kinh tế. kinh tế nông thôn với nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, song cũng không ngừng phát triển một cách toàn diện kết hợp các ngành nông - lâm - ngư - công nghiệp....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.