/ 38

Các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn

Upload: TuanBiz.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1330|Tải về: 3|Cấp: Đại học

phần mở đầu trong bối cảnh nước ta là một nước đang phát triển, với một nền nông nghiệp lạc hậu. 70% dân cư tập trung sinh sống ở nông thôn thì phát triển kinh tế nông thôn có một tầm quan trọng vô cùng to lớn. bởi vậy trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đảng ta cũng đã xác định phát triể

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]