Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các hình phạt chính trong Luật hình sự Việt Nam – Một số vấn đề lý luận

Cấp:Đại học|Lượt xem:3068|Tải về:17|Số trang:77 | Ngày upload:09/01/2012

chương i: khái quát lịch sử lập pháp luật hình sự việt nam về các hình phạt chính 1.1.hình phạt chính theo quy định của pháp luật hình sự việt nam thời kỳ phong

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.