Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Các hình phạt chính trong Luật hình sự Việt Nam – Một số vấn đề lý luận

chương i: khái quát lịch sử lập pháp luật hình sự việt nam về các hình phạt chính 1.1.hình phạt chính theo quy định của pháp luật hình sự việt nam thời kỳ phong

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2576|Tải về:16|Số trang:77

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh

Ngày tạo: