/ 27

các hình thức Xúc Tiến Thương Mại theo quy định của pháp

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 3794|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời nói đầu bước vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp được tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới nhiều hình thức, ngành nghề khác nhau. từ đó, việc hoạt động, sản xuất trong cùng một lĩnh vực, tranh giành thị trường liên quan là điều không thể tránh khỏi. như vậy, cạnh tranh sẽ là vấn đề tất yếu. trong cuộc ganh đua đó, các doanh nghiệp sử dụng mỏi giải pháp để tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng và cung ứng dịch vụ như: tuyên truyền, giới thiệu, khuyếch trương hàng hóa, dịch vụ, tổ chức việc bán hàng có giảm giá, phát quà tặng... các hoạt động này được gọi là xúc tiến thương mại (xttm) và là quá trình tất yếu mà doanh nghiệp phải tiến hành để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. quá trình này do thương...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.