/ 47

Các loại lợi nhuận và một số biện pháp làm tăng lợi nhuận của Công ty

Upload: VietHai.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2320|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời nói đầu kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và doanh thu sẽ thu được, do đó nếu xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ giúp cho lãnh đạo của doanh nghiệp đánh giá, theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh để có được lợi nhuận và từ đó đưa ra được những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận. xuất phát từ những nhận thức trên kết hợp với quá trình thực tập ở công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học (hipt), tôi đã đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu về các loại thu nhập và một số biện pháp để nâng cao lợi nhuận của công ty. tôi thấy đề tài này...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.