/ 100

Các mô hình canh tác trồng trọt trong mùa lũ năm 2004 tại huyện An Phú tỉnh An Giang

Upload: ChisaCoca.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 396|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

đề tài: “các mô hình canh tác trồng trọt và chăn nuôi trong mùa lũ năm2004 tại huyện an phú tỉnh an giang”kết quả điều tra hiện trạng canh tác và đánh giá hiệu quả kinh tế củacác mô hình canh tác trồng trọt và chăn nuôi trong mùa lũ năm 2004, tạihuyện an phú tỉnh an giang, điển hình qua 4 mô hình canh tác như: raunhút, nấm rơm, bò vỗ béo và rau màu với những nội dung tuổi, trình độ họcvấn, giới tính, nghề nghiệp, diện tích nông hộ, kỹ thuật canh tác, những trởngại, hiệu quả kinh tế, cho thấy phần lớn nông dân sử dụng đất cho sản xuấtnông nghiệp với diện tích bình quân từ 0,3 – 1,8 ha/hộ, cao nhất là những hộtrồng rau màu với 1,8 ha/hộ và thấp nhất là những hộ trồng nấm rơm (0,3ha/hộ). thu nhập bình quân của mô hình rau nhút là 13,4 triệu đồng/ha/vụ,nấm rơm 82,3...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.