/ 16

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước VIệt Nam

Upload: DacPhuocNguyen.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 22861|Tải về: 43|Cấp: Đại học

phần mở đầu hiến pháp là một nghành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật việt nam bao gồm tổng thể các quy phạp pháp luật nhà nước thông qua (ban hành) điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước từ những quan hệ xã hội có liên quan đến việc x

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]