/ 16

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước VIệt Nam

Upload: DacPhuocNguyen.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 21802|Tải về: 34|Cấp: Đại học

phần mở đầu hiến pháp là một nghành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật việt nam bao gồm tổng thể các quy phạp pháp luật nhà nước thông qua (ban hành) điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước từ những quan hệ xã hội có liên quan đến việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách quốc phòng, an ninh, chính sách ngoại giao, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và những nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước. nếu chóng ta đi sâu và việc phân tích cụ thể từng chương của hiến văn thì có thể thấy ngay rằng, chính chế độc hính ttrị cũng là chế định của các nguyên tắc tổ chức, hoạt động bộ máy nhà nước. từ những mối quan hệ xã hội bao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.