/ 16

CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HCNN CHXHCN VIỆT NAM.

Upload: YenLu.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 6266|Tải về: 6|Cấp: Đại học

hành chính công * bản chất của hcnn 1. khái niệm hành chính và hành chính nhà nước - hành chính là hoạt động chấp hành và điều hành trong việc quản lý một hệ thống theo những quy định định trước nhằm duy trì hoạt động của hệ thống đó hướng tới hoàn thành mục tiêu của hệ thống. - hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, do bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương tiến hành để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước, duy trì ổn định, trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển. 2. bản chất của hcnn - hành chính nhà nước là 1 bộ phận của hoạt động thực thi quyền lực nhà nước (bao gồm hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp). đó là hoạt động thực thi quyền hành pháp. - trong hoạt động...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.