Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HCNN CHXHCN VIỆT NAM.

Cấp:Đại học|Lượt xem:6295|Tải về:6|Số trang:16 | Ngày upload:27/02/2012

hành chính công * bản chất của hcnn 1. khái niệm hành chính và hành chính nhà nước - hành chính là hoạt động chấp hành và điều hành trong việc quản lý một hệ th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.