Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HCNN CHXHCN VIỆT NAM.

hành chính công * bản chất của hcnn 1. khái niệm hành chính và hành chính nhà nước - hành chính là hoạt động chấp hành và điều hành trong việc quản lý một hệ th

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5705|Tải về:5|Số trang:16

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Công Đoàn

Ngày tạo: