/ 16

CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HCNN CHXHCN VIỆT NAM.

Upload: YenLu.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 6940|Tải về: 8|Cấp: Đại học

hành chính công * bản chất của hcnn 1. khái niệm hành chính và hành chính nhà nước - hành chính là hoạt động chấp hành và điều hành trong việc quản lý một hệ thống theo những quy định định trước nhằm duy trì hoạt động của hệ thống đó hướng tới hoàn thành mục tiêu của hệ thống. - hành chính nhà nước

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]