/ 27

Các nhân tố giao tiếp

Upload: LovingYou.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 4928|Tải về: 0|Cấp: Thạc sĩ

phần mở đầu i. lý do chọn đề tài ngữ dụng học là một chuyên ngành mới của ngôn ngữ học, nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sản phẩm của ngôn ngữ với ngữ cảnh, trước hết là kho tri thức nền và tri thức bách khoa,với quan hệ liên cá nhân và hoạt động thực sự của ngôn ngữ trong đời sống. nói cách khác, ngữ dụng là lý do tồn tại của ngôn ngữ như một hiện tượng xã hội, lý do tồn tại của văn bản và phát ngôn trong giao tiếp. kiến thức tiếng việt đã được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho học sinh phổ thông, với mục đích vừa hỗ trợ cho việc tiếp nhận các môn học khác,vừa rèn luyện khả năng giao tiếp tốt trong môi trường hoạt động lứa tuổi, trong đời sống xã hội. nội dung ngữ dụng, trên cơ sở đó đã được đưa...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.