/ 27

Các nhân tố giao tiếp

Upload: LovingYou.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 5748|Tải về: 1|Cấp: Thạc sĩ

phần mở đầu i. lý do chọn đề tài ngữ dụng học là một chuyên ngành mới của ngôn ngữ học, nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sản phẩm của ngôn ngữ với ngữ cảnh, trước hết là kho tri thức nền và tri thức bách khoa,với quan hệ liên cá nhân và hoạt động thực sự của ngôn ngữ trong đời sống. nói cách

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]