Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Các nhân tố giao tiếp

phần mở đầu i. lý do chọn đề tài ngữ dụng học là một chuyên ngành mới của ngôn ngữ học, nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sản phẩm của ngôn ngữ với ngữ cả

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4201|Tải về:0|Số trang:27

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học khoa học xã hội và nhân văn -ĐHQG HN

Ngày tạo: