/ 50

cac phẩm chất cần thiết của nhà quản trị giỏi Viết bài này, tụi mong muốn cỏc thanh niờn Việt Nam hóy cố gắng rốn luyện hơn nữa, để trở thành những nhà kinh doanh giỏi, những nhà quản trị giỏi, để cứu lấy đất nước của chỳng ta

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1093|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 2 chương i: các vấn đề về quản trị 3 1. khái niệm về quản trị 3 2. vai trò và ý nghĩa của hoạt động quản trị 3 3. quản trị là một khoa học, một nghệ thuật, một nghề 4 3.1. quản trị là một khoa học 4 3.2. quản trị là một nghệ thuật 4 3.3. quản trị là một nghề.....5 chương

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]