/ 25

Các phương pháp chuyển gen

Upload: XuxKd.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 2586|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 3 chương i: giới thiệu 5 chương ii: các phương pháp chuyển gen 10 i. deae-dextran 10 ii. chuyển gen qua liposome 11 iii. chuyển gen bằng súng bắn gen 14 iv.chuyển gen nhờ vi khuẩn agrobacterium 17 chương iii . các hướng nghiên cứu và một số thành tựu trong lĩnh vực tạo thực vật ch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]