/ 105

Các phương pháp trả lương trong công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Đáy

Upload: VietDuong.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 635|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu tiền lương là thù lao lao động, thể hiện hao phí lao động đã bỏ ra về thể lực và trí lực của người lao động. đối với nhà nước cũng như các doanh nghiệp việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách và công tác tiền lương có vai trò hết sức quan trọng.việc tính toán chi trả tiền lương cho người lao động không những đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ mà còn ảnh hưởng đến các mục tiêu, chính sách quan trọng của nhà nước. đồng thời tiền lương còn là cơ sở để tớnh đúng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn..., thể hiện đúng bản chất của chế độ và thể hiện sự chăm lo đến đời sống, sức khoẻ của người lao động. từ đó tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.