/ 20

Các phương pháp xác định protein

Upload: HaDucHieu.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1748|Tải về: 5|Cấp: Đại học

cơ sở xác định phản ứngaxitamin là đơn vị cấu tạo cơ sở của peptit và protein, các axitamin kết hợp với nhau qua liên kết peptit(-co-nh-)tạo thành peptit có chiều dài mạch khác nhaugọi là polypeptit,một phân tử protein có một hay nhiều chuổi polypeptit.như vậy thông qua liên kết peptit, các gốc axit

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]