Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Các phương pháp xác định protein

cơ sở xác định phản ứngaxitamin là đơn vị cấu tạo cơ sở của peptit và protein, các axitamin kết hợp với nhau qua liên kết peptit(-co-nh-)tạo thành peptit có chi

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1188|Tải về:4|Số trang:21

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: