/ 13

Các rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ

Upload: SongNgu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 539|Tải về: 4|Cấp: Đại học

1. vài nét về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: 1.1. khái niệm: 1.2. các bên tham gia 1.3. quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ 1.4. ý nghĩa của phương thức tín dụng chứng từ: 2. những rủi ro và nguyên nhân gây ra rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ: 2.1. rủi ro kỹ thuật: 2.2. rủi ro

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]