/ 10

Các vấn đề của lò giết mổ gia súc

Upload: VoNgocLanh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1229|Tải về: 2|Cấp: Đại học

các lò giết mổ gia súc các vấn đề về môi trường các vấn đề về môi trường của các lò mổ chủ yếu liên quan đến các chất thải vào nước. các vấn đề khác do việc thải ra các mùi khó chịu, tiếng ồn, chất thải và các phủ tạng của gia súc. nước nước thải thường bị ô nhiễm nặng do các thành phần hữu cơ như máu, mỡ, protein cũng như nitơ, phospho, các chất tẩy rửa và chất bảo quản. không khí vấn đề nảy sinh chủ yếu là các mùi khó chịu từ các chuồng gia súc, phân, lòng ruột và từ xử lý nước thải. thêm vào đó là các chất thải từ trạm năng lượng, thông khí, rò rỉ chất làm lạnh ( ví dụ như cfc, amoniac) từ các thiết bị lạnh và khí xả từ các phương tiện vận tải. tiếng ồn tiếng ồn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.