/ 10

Các vấn đề của lò giết mổ gia súc

Upload: VoNgocLanh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1572|Tải về: 5|Cấp: Đại học

các lò giết mổ gia súc các vấn đề về môi trường các vấn đề về môi trường của các lò mổ chủ yếu liên quan đến các chất thải vào nước. các vấn đề khác do việc thải ra các mùi khó chịu, tiếng ồn, chất thải và các phủ tạng của gia súc. nước nước thải thường bị ô nhiễm nặng do các thành phần hữu cơ n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]