Các vấn đề liên quan đến môi trường vận hành Marketing ở thị trường Nhật Bản

Upload: DuongNguyenHoang.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 305|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu hiện nay, trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế khi mà các doanh nghiệp đang thiết lập cho sản phẩm của mình một chỗ đứng trên thị trường cũng như đang cố gắng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác thì buộc họ phải tìm kiếm và phát triển ở thị trường

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế khi mà các doanh nghiệp đang thiết lập cho sản phẩm của mình một chỗ đứng trên thị trường cũng như đang cố gắng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác thì buộc họ phải tìm kiếm và phát triển ở thị trường nước ngoài..Khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, thì vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để có thể tiêu thụ hàng hoá một cách có hiệu quả.Trong nhiều trường hợp, vấn đề tiêu thụ có ý nghĩa quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với sự phát triển của sản xuất và cạnh tranh thị trường, càng ngày các nhà kinh doanh càng đặc biệt quan tâm tới các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ.

Vậy thì làm thế nào để đẩy mạnh quá trình tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá dịch vụ ? Đây là một câu hỏi khiến cá nhà kinh doanh phải trăn trở .Quá trình thúc đẩy việc bán hàng , lôi kéo khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh thị trường dần hình thành nên một môn khoa học đó là môn Marketting

Vào thế kỷ thứ 17, các thương gia Nhật đã đưa ra các nguyên tăc trong kinh doanh như: phải có mặt hàng bền đẹp, làm vui lòng khách hàng không để họ thắc mắc, khách hàng có quyền lựa chọn khi mua hàng, khi họ không hài lòng thì sẵn sàng đổi cho họ, phải ghi chép lại những mặt hàng khi bán để xác định mặt hàng bán nhanh hay chậm. Và đén cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường làm nảy sinh nhiều vấn đề buộc các nhà kinh doanh phải nắm bắt thị trường một cách nhanh nhạy đẻ từ đó có thể đưa ra được nhưng chiến lược marketing sản phẩm của mình một cách nhanh nhất.

Chúng ta hiểu thế nào là Marketting? Theo trường phái cổ điển thì marketing là việc tién hành các hoạt động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng chuyển vận hàng hoá, dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng.Còn theo trường phái hiện đại thì Marketing được định nghĩa như là tất cả các hoạt động nhằm phát hiện nắm bắt nhu cầu thị trường để từ đó xác lập các biện pháp thoả mãn tối đa các nhu cầu đó nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp .Như vậy các định nghĩa về Marketing đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự trao đổi lợi ích để qua đó thoả mãn tối đa các mục tiêu của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng

[Ẩn quảng cáo]