Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của sinh viên trong thị trường điện thoại di động

Cấp:Đại học|Lượt xem:201|Tải về:0|Số trang:28 | Ngày upload:15/11/2013

Sự phát triển kinh tế, cũng như giao lưu công nghệ với các nước đã khiến cho việc sở hữu một chiếc điện thoại di động đối với mỗi chúng ta trở nên dễ dàng hơn,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.