/ 31

Cách lập, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo chế độ kế toán hiện hành

Upload: TieuHoangHac.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3115|Tải về: 23|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong xu thế chung của nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, tiền đối với các doanh nghiệp luôn là yếu tố vô cùng quan trọng. nó được ví nh­ là mạch máu của doanh nghiệp là nhiên liệu cung cấp giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. vì vậy các đối tượng quan tâm khi có một quyết định nào đó liên quan đến doanh nghiệp nh­: quyết định đầu tư, quyết định cho vay, ... thì luôn muốn quan tâm đến thực trạng của doanh nghiệp. hệ thống báo cáo tài chính (bctc) sẽ cung cấp cho họ các thông tin cần thiết đó. trong đó phải kể đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ (bclctt), là báo cáo phản ánh rõ nét các luồng tiền vào ra ở mọi hoạt động của doanh nghiệp. nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó của bclctt nên chuẩn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.