/ 8

Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may. Hãy chứng minh.

Upload: MeoBeo.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 12406|Tải về: 11|Cấp: Đại học

đề bài: cách mạng tháng tám không phải là một sự ăn may. hãy chứng minh. bài làm cách mạng tháng tám năm 1945 ở việt nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân lãnh đạo giành được thắng lợi. đây là cuộc cách mạng có ý nghĩa to lớn trong lịch sử dân tộc việt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]