/ 88

Cái tôi trữ tình trong thơ Tố Hữu

Upload: KhanhTran.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 6780|Tải về: 19|Cấp: Đại học

phần i: phần mở đầu i-lí do chọn đề tài: tố hữu là nhà thơ xuất sắc và tiêu biểu cho nền văn học việt nam thế kỷ xx. thơ của ông gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh cách mạng của dõn tộc ta suốt bao năm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, phản ánh những nét lớn trong đời sống tinh thần của dõn tộc ở một thời kỳ đã diễn ra nhiều biến cố trọng đại và đổi thay to lớn của lịch sử việt nam trong thế kỷ xx. là sản phẩm của cuộc đấu tranh cách mạngđồng thời lại giữ vai trò người tuyên truyền, cổ động, người truyền lệnh của cách mạng, thơ tố hữu đó cú sức cảm hoá, chinh phục đông đảo quần chúng nhân dân trong mọt thời kỳ dài suốt mấy mươi năm. với vị trí và sức mạnh của mình, thơ tô hữu đã có ảnh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.