Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cạnh tranh và xung đột trong hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn – Thực trạng và giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:1849|Tải về:10|Số trang:84 | Ngày upload:02/08/2013

Chuyên mục: | Trường:

Báo cáo chuyên đề Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 LỜI MỞ ĐẦU ***** 1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài: Trong những năm qua, cùng với sự tăng trưởng cao

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.