/ 10

Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Upload: PhamThanhPhong.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3247|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . việt nam còng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được đảng và nhà nước ta

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]