Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Câu hỏi-Đề thi-Đáp án môn Luật dân sự

Cấp:Tiến sĩ|Lượt xem:9482|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề tài: câu hỏi-đề thi-đáp án môn luật dân sự trích 1.bên giao đại lý luôn luôn ấn định giá mua bán hàng hóa cho khách hàng. sai: các bên còn có thể có các th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.