Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Câu hỏi-Đề thi-Đáp án môn Luật dân sự

đề tài: câu hỏi-đề thi-đáp án môn luật dân sự trích 1.bên giao đại lý luôn luôn ấn định giá mua bán hàng hóa cho khách hàng. sai: các bên còn có thể có các th

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:7557|Tải về:0|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: