/ 4

Câu hỏi-Đề thi-Đáp án môn Luật dân sự

Upload: NamTienMT.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 9574|Tải về: 0|Cấp: Tiến sĩ

Chuyên mục:

đề tài: câu hỏi-đề thi-đáp án môn luật dân sự trích 1.bên giao đại lý luôn luôn ấn định giá mua bán hàng hóa cho khách hàng. sai: các bên còn có thể có các thỏa thuận khác (đ172 ltm); ngoài ra bên đại lý có quyền quyết định giá bán hh, cưdv cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu (khỏan 4-điều 174 ltm). 2.hợp đồng giữa một trường đại học với một doanh nghiệp về việc trường đại học mua sắm thiết bị do doanh nghiệp cung cấp để phục vụ cho công tác đào tạo của trường đại học có thể là một hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại hoặc là hợp đồng mua bán tài sản theo bộ luật dân sự. sai: họat động tm là họat động nhằm mục đích sinh lợi trong đó có họat động mbhh (khoản 1-đ3 ltm). theo k3-đ1 ltm thì trong trường hợp có họat động không nhằm mục...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.