/ 54

Câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng

Upload: QuyTocNhaNam.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 33962|Tải về: 389|Cấp: Đại học

câu hỏi ôn tập môn marketing ngân hàng i. lý thuyết 1. hãy phân tích những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực kinh doanh ngân hàng từ đó thấy được các đặc điểm liên quan của marketing ngân hàng? 2. nêu bảy yếu tố trong marketing mix của ngân hàng. theo bạn, các yếu tố con người, quy trình, bằng chứng vật chất được xem xét như thế nào? 3. thông qua đặc điểm marketing ngân hàng, hãy bình luận những hạn chế/thách thức khi ứng dụng marketing vào hoạt động ngân hàng. liên hệ thực tiễn đối với hệ thống nhtmvn. 4. phân đoạn thị trường có hiệu quả cần phải thoả mãn những yêu cầu gì? để xác định việc lựa chọn một đoạn thị trường cụ thể cần phải đánh giá đoạn thị trường đó trên các khía cạnh gì tiếp theo? 5. trình bày đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống sản phẩm...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.