/ 14

Câu hỏi thảo luận QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Upload: HoangThuy.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 2114|Tải về: 11|Cấp: Đại học

quản trị ngân hàng: câu 1: quản trị danh mục cho vay bao gồm những hoạt động gì? những hoạt động chính trong quản trị danh mục cho vay của nhtm là: + xây dựng chính sách cho vay của nhtm. + định giá khoản vay. + đo lường và quản trị rủi ro danh mục cho vay. 1). xây dựng chính sách cho vay của nhtm:

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]