Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Câu hỏi thảo luận QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Cấp:Đại học|Lượt xem:1739|Tải về:10|Số trang:14 | Ngày upload:25/10/2012

quản trị ngân hàng: câu 1: quản trị danh mục cho vay bao gồm những hoạt động gì? những hoạt động chính trong quản trị danh mục cho vay của nhtm là: + xây dựng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.