Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Câu hỏi thảo luận QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

quản trị ngân hàng: câu 1: quản trị danh mục cho vay bao gồm những hoạt động gì? những hoạt động chính trong quản trị danh mục cho vay của nhtm là: + xây dựng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1380|Tải về:9|Số trang:14

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Học viện Ngân Hàng

Ngày tạo: