Cấu tạo và nguyên lý làm việc, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm piston YHБ-600 phục vụ cho công tác khoan dầu khí từ đó nghiên cứu các dạng hỏng của cụm van máy bơm

Upload: DuyTrungLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1792|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lụclời nói đầu 1chương 1 công tác thăm dò– khai thác dầu khí hiện nay 21.1. mục đích và ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác khoan 21.2 nhiệm vụ của công tác khoan 21.3. những chu trình thi công giếng khoan thăm dò– khai thác. nhiệm vụ của công tác rửa giếng 21.3.1. chu trình thi công giếng khoan 21.3

Mục Lục

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG 1 CÔNG TÁC THĂM DÒ– KHAI THÁC DẦU KHÍ HIỆN NAY 2

1.1. Mục đích và ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác khoan 2

1.2 Nhiệm vụ của công tác khoan 2

1.3. Những chu trình thi công giếng khoan thăm dò– khai thác. Nhiệm vụ của công tác rửa giếng 2

1.3.1. Chu trình thi công giếng khoan 2

1.3.2. Nhiệm vụ của công tác rửa giếng 3

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ VIỆC SỬ DỤNG MÁY BƠM DUNG DỊCH KHOAN Ở XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO 4

2.1. Tình hình sử dụng máy bơm dung dịch khoan ở Vietsovpetro 4

2.2.Sơ đồ công nghệ của hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan 4

2.2.1. Máy bơm dung dịch khoan 6

2.2.2. Sàng rung 7

2.2.3. Máy lọc cát (hyđroxycl ) 7

2.2.4. Máng lắng 7

2.2.5 Máy tách khí 7

2.2.6. Các thiết bị chứa và điều chế dung dịch khoan 7

1. Bể chứa dung dịch khoan 7

2. Thùng trộn dung dịch khoan 8

3. Phễu trộn 8

4.Máy quấy và sung phun 8

2.3. Những yêu cầu công nghệ của máy bơm dung dịch khoan 8

2.4. Những kết quả đã đạt được, những tồn tại cần tập chung nghiên cứu. 8

CHƯƠNG 3 TÌM HIỂU VỀ MÁY BƠM PISTON YHБ-600 10

3.1. Lý thuyết cơ bản của máy bơm piston 10

3.1.1Tổng quan về máy bơm piston và việc phân loại chúng 10

3.1.2.Phân loại máy bơm piston 10

3.1.3.Nguyên lý làm việc của bơm 11

3.1.4. Các thông số cơ bản của máy bơm piston 13

3.1.5. Đường đặc tính của máy bơm piston 17

3.2. Đặc tính Kỹ thuật và nguyên lý làm việc của máy bơm YHБ-600 19

3.2.1. Đặc tính kỹ thuật của máy bơm YHБ-600 19

3.2.2. Nguyên lý làm việc của máy bơm YHБ-600 21

3.3. Cấu tạo máy bơm máy bơm YHБ-600 24

3.3.1. Phần cơ khí 25

3.3.2. Phần thuỷ lực 30

3.3.3. Thiết bị làm kín 39

3.3.4. Hệ thống bôi trơn, làm mát 41

CHƯƠNG 4 QUY TRÌNH VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ THÁO LẮP CỤM THỦY LỰC MÁY BƠM YHБ – 600 44

4.1. Quy trình vận hành 44

4.1.1. Chạy thử bơm 44

4.1.2. Lưu ý khi vận hành 45

4.1.3. Các biểu hiện thường gặp khi vận hành máy bơm. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục 46

4.1.4. An toàn khi vận hành máy bơm 48

4.2. Quy trình bảo dưỡng 49

4.2.1. Vấn đề bôi trơn 49

4.2.2. Vấn đề bảo dưỡng máy bơm 50

4.3. Quy trình tháo, lắp cụm thủy lực 51

4.3.1. Lập danh mục thiết bị, dụng cụ và đồ gá cần thiết 51

4.3.2. An toàn trong tháo, lắp chi tiết 52

4.3.3. Quy trình tháo, lắp cụm thuỷ lực 5

[Ẩn quảng cáo]