Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:636|Tải về:4|Số trang:58 | Ngày upload:05/06/2012

học viện chính trị - hành chính quốc gia hồ chí minh học viện xây dựng đảng luận văn tốt nghiệp cử nhân chính trị chuyên ngành kiểm tra chất lượng công tác kiểm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.