/ 97

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI - HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LIVESTOCK WASTES CURRENT STATUS AND SOLUTIONS (90 trang)

Upload: DucCK.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 947|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục bài khai mạc hội thảo: "chất thải chăn nuôi- hiện trạng và giải pháp" 1 pgs.ts. nguyễn xuân trạch 1 concept note: quản lý kết hợp và quản lý có sự tham gia chất thải của lợn ở việt nam 3 jean-michel médoc và al, cirad-đơn vị nghiên cứu tái chế và các nguy cơ 3 ước tính lượng nitơ và phospho trong chất thải từ lợn thịt nuôi bằng các khẩu phần thường dùng tại việt nam 16 vũ thị khánh vân, đinh văn tuyền - viện chăn nuôi quốc gia 16 hieän traïng vaø xu höôùng phaùt trieån coâng ngheä biogas ôû vieät nam 26 pgs.ts. döông nguyeân khang; ñaïi hoïc noâng laâm tp hồ chí minh 26 đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn đến chất lượng nước mặt tại xã lai vu huyện kim thành tỉnh hải dương 33 pgs.ts. hồ thị lam trà, hoàng khai dũng, - hua 33 khảo sát khả năng sinh gas và xử lý nước thải heo của hệ thống biogas phủ nhựa hdpe 40 ts. đỗ thành nam; đại...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.