/ 75

Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH BMG Việt Nam

Upload: MoonBlack.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 134|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Nguồn nhân lực không tự nhiên dồi dào, không tự nhiên đáp ứng được nhu cầu của khoa học kỹ thuật mà nguồn nhân lực cần được trải qua đào tạo và phát triển. Các Doanh nghiệp cần đào và phát triển nguồn nhân lực là vì: Đối với những người lao động mới được tuyển dụng việc đào tạo sẽ giúp họ có được sự thích ứng công việc ngay từ khi mới vào Doanh nghiệp, còn đối với những lao động lành nghề thì việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp cho họ có khả năng phát huy hết năng lực của bản thân, tự hoàn thiện mình, giúp cho người lao động có khả năng thích ứng với công việc hơn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.