Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Chiến lược kinh doanh của công ty Lữ hành Hanoitourist.

lời mở đầu từ xa xưa, con người đã muốn tìm hiểu sự bí ẩn của những vùng đất khác nhau. xã hội ngày càng phát triển, con người đã cải thiện được cuộc sống của m

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4139|Tải về:20|Số trang:16

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: