Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chiến lược kinh doanh của Công ty Unilever Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:7375|Tải về:26|Số trang:36 | Ngày upload:28/11/2011

chương i : mô tả tình huống 1.1  giới thiệu về công ty unilever việt nam. unilever là một tập đoàn toàn cầu của anh và hà lan nổi tiếng thế giới trên lĩnh v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.