Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chiến lược kinh doanh trong những năm gần đây và trong tương lai của công ty cổ phần đầu tư 135

Cấp:Đại học|Lượt xem:295|Tải về:0|Số trang:21 | Ngày upload:09/01/2012

phần i : mở đầu qua tình hình nghiên cứu khảo sát tại công ty cổ phần đầu tư 135 với sự nỗ lực của bản thân bằng các công tác tham gia tìm hiểu thực tế dây chuy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.