/ 40

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Hà

Upload: StephernyNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1828|Tải về: 11|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời mở đầu 21. tổng quan về doanh nghiệp 31.1.quá trình hình thành và phát triển 31.2. vai trò, vị trí của doanh nghiệp: 51.3. chức năng, nhiệm vụ của công ty: 51.4. môi trường kinh doanh của công ty: 91.5. những nét văn hoá công ty: 102. chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty bánh kẹo hải hà 112.1. về chiến lược kinh doanh: 112.1.1 các loại chiến lược công ty đang áp dụng: 112.1.2. các căn cứ để xây dựng chiến lược: 142.2. kế hoạch kinh doanh của công ty: 153. công tác tổ chức và quản lí chung: 194. hoạt động marketing và các chính sách căn bản: 224.1. nghiên cứu thị trường: 224.2. chính sách sản phẩm: 234.3. chính sách giá cả: 254.4. chính sách phân phối: 254.5. chính sách xúc tiến hỗn hợp: ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.