Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chiết xuất và phân lập Acid Glycyrrhizic từ Cam thảo

Cấp:Đại học|Lượt xem:741|Tải về:9|Số trang:46 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục đặt vấn đề ii 1. tổng quan tài liệu 1 1.1. thực vật học 1 1.1.1. phân loại thực vật 1 1.1.2. mô tả thực vật 1 1.1.3. phân bố, thu hái, chế biến 2 1.2. t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.