/ 46

Chiết xuất và phân lập Acid Glycyrrhizic từ Cam thảo

Upload: SonDang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 771|Tải về: 9|Cấp: Đại học

mục lục đặt vấn đề ii 1. tổng quan tài liệu 1 1.1. thực vật học 1 1.1.1. phân loại thực vật 1 1.1.2. mô tả thực vật 1 1.1.3. phân bố, thu hái, chế biến 2 1.2. thành phần hóa học 3 1.3. tác dụng – công dụng 5 1.3.1. tác dụng chung của cam thảo 5 1.3.2. các nghiên cứu về tác dụng của glycyrrhizin 6 2. chiết xuất phân lập 9 2.1. các phương pháp chiết xuất 9 2.1.1. phương pháp chiết xuất ngược dòng nhiều giai đoạn (multi–stage countercurrent extraction - mce) 9 2.1.2. phương pháp chiết xuất có hỗ trợ vi ba (microwave-aissisted extraction) 20 2.2. các phương pháp phân lập 26 2.2.1. phân lập và tinh khiết hóa bằng cách chiết với dung môi hữu cơ 26 2.2.2. phương pháp sử dụng sắc ký ngược dòng tốc độ cao (hight speed counter-current chromatography) 37 3. kết luận – nhận định 43 tài liệu tham...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.