Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chiết xuất và phân lập Eugenol từ nụ hoa Đinh hương

Cấp:Đại học|Lượt xem:607|Tải về:1|Số trang:22 | Ngày upload:03/09/2013

Eugenol là thành phần chính của tinh dầu chiết xuất từ nụ hoa Đinh hương. Đây là thành phần đầu tiên của tinh dầu đã được chứng minh có vai trò là chất sát trù

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.