/ 100

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP

Upload: TramLoiHien.dokovn|Ngày: 09/01/2014|Lượt xem: 249|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Ngoài quyết định đầu tư và quyết định tài trợ, quyết định chi trả cổ tức là một. trong 3 quyết định cơ bản của tài chính doanh nghiệp nhằm một mục đích nhất quán là. tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông. Ở Việt Nam hiện nay, các công. ty cổ phần hầu như đều chưa nhận thức rõ tầm qu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]