/ 100

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP

Upload: TramLoiHien.dokovn|Ngày: 09/01/2014|Lượt xem: 138|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Ngoài quyết định đầu tư và quyết định tài trợ, quyết định chi trả cổ tức là một. trong 3 quyết định cơ bản của tài chính doanh nghiệp nhằm một mục đích nhất quán là. tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông. Ở Việt Nam hiện nay, các công. ty cổ phần hầu như đều chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong. việc gia tăng giá trị doanh nghiệp. Việc chi trả cổ tức còn mang nặng tính đối phó và. phục vụ mục đích trước mắt chứ chưa có một chiến lược dài hạn và hợp lý.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.