Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Chính sách giải quyết việc làm ở Lạng Sơn – Thực trạng và giải pháp

lời mở đầu việc làm không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội, là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại nói chung, của mỗi quốc gia núi riờng. hội

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2969|Tải về:5|Số trang:38

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: