/ 38

Chính sách giải quyết việc làm ở Lạng Sơn – Thực trạng và giải pháp

Upload: VuLinhNguyen.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 3723|Tải về: 12|Cấp: Đại học

lời mở đầu việc làm không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội, là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại nói chung, của mỗi quốc gia núi riờng. hội nghị toàn thể lần thứ 81 của tổ chức lao động quốc tế tháng 6-1994 đã coi vấn đề giải quyết việc làm, chống nghèo đói, phát triển nguồn nhâ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]