/ 30

Chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam trong thời gian qua

Upload: HienDam.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 2571|Tải về: 16|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. tính tất yếu chính sách quản lý ngoại hối là một bộ phận hợp thành của chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, là công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế, đặc biệt là với hoạt động kinh tế đối ngoại. để tạo điều kiện phát triển hài hoà giữa kinh tế đối nội và kinh tế đố

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]