Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam trong thời gian qua

lời mở đầu 1. tính tất yếu chính sách quản lý ngoại hối là một bộ phận hợp thành của chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, là công cụ quản lý vĩ mô của nhà n

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1690|Tải về:10|Số trang:30

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: