/ 30

Chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam trong thời gian qua

Upload: HienDam.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 2143|Tải về: 10|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. tính tất yếu chính sách quản lý ngoại hối là một bộ phận hợp thành của chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, là công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế, đặc biệt là với hoạt động kinh tế đối ngoại. để tạo điều kiện phát triển hài hoà giữa kinh tế đối nội và kinh tế đối ngoại, hội nhập và phát triển bền vững, các quốc gia đều phải có chính sách tài chính - tiền tệ nói chung và chính sách qlnh nói riêng phù hợp với thực tiễn mỗi nước. chính sách quản lý ngoại hối có vai trò rất quan trọng trong hoạt động hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, nhất là các nước đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế một cách...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.