/ 60

chính sách thu nợ của công ty đa quốc gia (MNCs)

Upload: SonDang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 680|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 3 lời mở đầu . 4 phần nội dung . 5 i. tổng quan về chính sách thu nợ trong mncs 5 1. khoản phải thu trong mncs 5 2. chính sách tín dụng thương mại (chính sách bán chịu) 6 3. vấn đề ảnh hưởng đến chính sách tín dụng trong mncs 7 4. các biện pháp quản lý nợ phải thu 12 5. các bước thu hồi nợ 14 ii. các cách thức thu hồi nợ của mncs 18 a. leter . 18 b. telephone ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.