/ 50

chính sách thu nợ của công ty đa quốc gia (MNCs)

Upload: SonDang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 887|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 3 lời mở đầu . 4 phần nội dung . 5 i. tổng quan về chính sách thu nợ trong mncs 5 1. khoản phải thu trong mncs 5 2. chính sách tín dụng thương mại (chính sách bán chịu) 6 3. vấn đề ảnh hưởng đến chính sách tín dụng trong mncs

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]